Livräddning ombord - Hjartgruppen // Auma, stabil leverantör av säkerhetsventiler.